ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2024 04:20 5oC (41.0oF) 80% VARIABLE 1b (1kt)
21/02/2024 03:50 5oC (41.0oF) 80%
W (2800)
1b (2kt)
21/02/2024 03:20 5oC (41.0oF) 80%
WSW (2500)
2b (5kt)
21/02/2024 02:50 5oC (41.0oF) 80%
W (2800)
2b (5kt)
21/02/2024 02:20 5oC (41.0oF) 80%
WSW (2500)
1b (3kt)
21/02/2024 01:50 5oC (41.0oF) 80% CALM
21/02/2024 01:20 5oC (41.0oF) 80% VARIABLE 1b (1kt)
21/02/2024 00:50 5oC (41.0oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
21/02/2024 00:20 5oC (41.0oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
20/02/2024 23:50 6oC (42.8oF) 75%
NW (3100)
1b (2kt)
20/02/2024 23:20 6oC (42.8oF) 75%
W (2800)
1b (2kt)
20/02/2024 22:50 7oC (44.6oF) 75%
W (2600)
2b (5kt)
20/02/2024 22:20 6oC (42.8oF) 75%
WSW (2400)
1b (3kt)
20/02/2024 21:50 8oC (46.4oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
20/02/2024 21:20 6oC (42.8oF) 80%
W (2600)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours