ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2022 02:20 2oC (35.6oF) 74%
W (2700)
2b (4kt)
28/01/2022 01:50 3oC (37.4oF) 74% VARIABLE 1b (1kt)
28/01/2022 01:20 3oC (37.4oF) 74%
SW (2200)
1b (3kt)
28/01/2022 00:50 3oC (37.4oF) 74%
WSW (2500)
1b (2kt)
28/01/2022 00:20 3oC (37.4oF) 80%
WSW (2400)
1b (3kt)
27/01/2022 23:50 2oC (35.6oF) 86%
SW (2200)
1b (3kt)
27/01/2022 23:20 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
27/01/2022 22:50 2oC (35.6oF) 86%
WSW (2400)
1b (2kt)
27/01/2022 22:20 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
27/01/2022 21:50 1oC (33.8oF) 86%
WNW (2900)
1b (3kt)
27/01/2022 21:20 1oC (33.8oF) 86%
WNW (2900)
2b (5kt)
27/01/2022 20:50 1oC (33.8oF) 86%
W (2800)
2b (4kt)
27/01/2022 20:20 3oC (37.4oF) 74%
WSW (2500)
1b (2kt)
27/01/2022 19:50 4oC (39.2oF) 69%
W (2600)
1b (2kt)
27/01/2022 19:20 5oC (41.0oF) 65%
W (2600)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours