ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/06/2020 13:50 26oC (78.8oF) 31%
SW (2300)
4b (12kt)
04/06/2020 13:20 26oC (78.8oF) 31%
SW (2200)
4b (13kt)
04/06/2020 12:50 26oC (78.8oF) 33%
SSW (2100)
4b (11kt)
04/06/2020 12:20 26oC (78.8oF) 31%
SSW (2100)
4b (12kt)
04/06/2020 11:50 26oC (78.8oF) 35%
SW (2200)
4b (12kt)
04/06/2020 11:20 26oC (78.8oF) 35%
SW (2300)
4b (13kt)
04/06/2020 10:50 26oC (78.8oF) 33%
SW (2200)
4b (15kt)
04/06/2020 10:20 26oC (78.8oF) 38%
SW (2200)
4b (12kt)
04/06/2020 09:50 26oC (78.8oF) 38%
SSW (2100)
3b (9kt)
04/06/2020 09:20 25oC (77.0oF) 46%
SW (2200)
3b (10kt)
04/06/2020 08:50 25oC (77.0oF) 43%
S (1900)
3b (7kt)
04/06/2020 08:20 24oC (75.2oF) 46%
ESE (1100)
2b (6kt)
04/06/2020 07:50 24oC (75.2oF) 40% VARIABLE 1b (2kt)
04/06/2020 07:20 24oC (75.2oF) 43% VARIABLE 1b (3kt)
04/06/2020 06:50 22oC (71.6oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours