ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 02:20 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
09/08/2020 01:50 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
3b (7kt)
09/08/2020 01:20 24oC (75.2oF) 68%
NW (3100)
1b (3kt)
09/08/2020 00:50 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
09/08/2020 00:20 24oC (75.2oF) 68%
NW (3100)
2b (5kt)
08/08/2020 23:50 24oC (75.2oF) 64%
NW (3100)
4b (13kt)
08/08/2020 23:20 24oC (75.2oF) 68%
NW (3100)
2b (5kt)
08/08/2020 22:50 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
08/08/2020 22:20 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
08/08/2020 21:50 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
08/08/2020 21:20 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (1kt)
08/08/2020 20:50 24oC (75.2oF) 73% CALM
08/08/2020 20:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
08/08/2020 19:50 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
08/08/2020 19:20 24oC (75.2oF) 73%
NW (3100)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours