ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/03/2023 13:50 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 1b (3kt)
21/03/2023 13:20 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 1b (3kt)
21/03/2023 12:50 16oC (60.8oF) 58%
ESE (1200)
2b (4kt)
21/03/2023 12:20 16oC (60.8oF) 58%
ESE (1100)
2b (4kt)
21/03/2023 11:50 17oC (62.6oF) 55%
SE (1300)
2b (4kt)
21/03/2023 11:20 17oC (62.6oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2023 10:50 17oC (62.6oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
21/03/2023 10:20 16oC (60.8oF) 54% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2023 09:50 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2023 09:20 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2023 08:50 15oC (59.0oF) 62%
S (1700)
1b (2kt)
21/03/2023 08:20 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
21/03/2023 07:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
21/03/2023 07:20 12oC (53.6oF) 76%
ESE (1200)
1b (2kt)
21/03/2023 06:50 10oC (50.0oF) 87%
W (2800)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours