ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2021 07:50 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 1b (1kt)
21/01/2021 07:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 06:50 7oC (44.6oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
21/01/2021 06:20 5oC (41.0oF) 80%
SSE (1500)
1b (2kt)
21/01/2021 05:50 5oC (41.0oF) 80% VARIABLE 1b (1kt)
21/01/2021 05:20 6oC (42.8oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 04:50 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 04:20 5oC (41.0oF) 80%
WSW (2500)
1b (2kt)
21/01/2021 03:50 4oC (39.2oF) 80% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 03:20 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 02:50 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 02:20 4oC (39.2oF) 80% VARIABLE 1b (1kt)
21/01/2021 01:50 5oC (41.0oF) 80% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 01:20 5oC (41.0oF) 80% CALM
21/01/2021 00:50 5oC (41.0oF) 86%
NW (3200)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours