ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2023 06:50 29oC (84.2oF) 39% CALM
24/09/2023 06:20 26oC (78.8oF) 50% CALM
24/09/2023 05:50 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2023 05:20 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2023 04:50 20oC (68.0oF) 63%
WNW (2900)
1b (3kt)
24/09/2023 04:20 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2023 03:50 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2023 03:20 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
24/09/2023 02:50 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
24/09/2023 02:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2023 01:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2023 01:20 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
24/09/2023 00:50 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2023 00:20 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
23/09/2023 23:50 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours