ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2022 14:50 12oC (53.6oF) 66%
NNE (0200)
5b (17kt)
27/11/2022 14:20 12oC (53.6oF) 61%
NNE (0300)
5b (20kt)
27/11/2022 13:50 13oC (55.4oF) 58%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
27/11/2022 13:20 13oC (55.4oF) 58%
NNE (0300)
5b (21kt)
27/11/2022 12:50 13oC (55.4oF) 58%
NE (0400)
6b (23kt)
27/11/2022 12:20 13oC (55.4oF) 58%
N (0100)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
27/11/2022 11:50 13oC (55.4oF) 58%
N (0100)
5b (20kt)
27/11/2022 11:20 13oC (55.4oF) 58%
NNE (0200)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
27/11/2022 10:50 13oC (55.4oF) 54%
N (0100)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
27/11/2022 10:20 13oC (55.4oF) 58%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
27/11/2022 09:50 13oC (55.4oF) 58%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG27kt)
27/11/2022 09:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
4b (15kt)
27/11/2022 08:50 13oC (55.4oF) 54%
N (0100)
5b (18kt)
27/11/2022 08:20 13oC (55.4oF) 54%
NNE (0200)
5b (19kt)
27/11/2022 07:50 13oC (55.4oF) 50%
NNE (0200)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours