ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 11:50 30oC (86.0oF) 18%
NE (0500)
6b (24kt)
04/07/2022 11:20 28oC (82.4oF) 31%
NNE (0300)
5b (21kt)
04/07/2022 10:50 29oC (84.2oF) 30%
NNE (0300)
6b (22kt)
04/07/2022 10:20 28oC (82.4oF) 34%
NE (0400)
6b (23kt)
04/07/2022 09:50 30oC (86.0oF) 20%
NNE (0300)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
04/07/2022 09:20 30oC (86.0oF) 18%
N (0100)
5b (18kt)
04/07/2022 08:50 29oC (84.2oF) 19%
NNE (0200)
5b (19kt)
04/07/2022 08:20 30oC (86.0oF) 15%
NNE (0200)
5b (20kt)
04/07/2022 07:50 29oC (84.2oF) 18%
NNE (0200)
5b (18kt)
04/07/2022 07:20 28oC (82.4oF) 19%
N (3600)
4b (16kt)
04/07/2022 06:50 28oC (82.4oF) 19%
N (3600)
5b (17kt)
04/07/2022 06:20 28oC (82.4oF) 18%
N (3500)
4b GUSTS 6b (15ktG26kt)
04/07/2022 05:50 27oC (80.6oF) 16%
N (3500)
4b (14kt)
04/07/2022 05:20 27oC (80.6oF) 16%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
04/07/2022 04:50 25oC (77.0oF) 21%
N (3500)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours