ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 06:00 21oC (69.8oF) 24% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2020 05:30 20oC (68.0oF) 25% VARIABLE 1b (1kt)
03/06/2020 05:00 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2020 04:30 17oC (62.6oF) 31% CALM
03/06/2020 04:00 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2020 03:30 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2020 03:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (1kt)
03/06/2020 02:30 15oC (59.0oF) 35% CALM
03/06/2020 02:00 16oC (60.8oF) 33% CALM
03/06/2020 01:30 17oC (62.6oF) 31% CALM
03/06/2020 01:00 16oC (60.8oF) 33% CALM
03/06/2020 00:30 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2020 00:00 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
02/06/2020 23:30 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
02/06/2020 23:00 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours