ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 21:30 4oC (39.2oF) 75%
NNW (3400)
2b (4kt)
20/01/2021 21:00 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
20/01/2021 20:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
20/01/2021 20:00 3oC (37.4oF) 80% VARIABLE 1b (2kt)
20/01/2021 19:30 3oC (37.4oF) 80% VARIABLE 1b (2kt)
20/01/2021 19:00 4oC (39.2oF) 75% CALM
20/01/2021 18:30 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
20/01/2021 18:00 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
20/01/2021 17:30 5oC (41.0oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
20/01/2021 17:00 5oC (41.0oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
20/01/2021 16:30 6oC (42.8oF) 65% CALM
20/01/2021 16:00 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
20/01/2021 15:00 12oC (53.6oF) 43%
SSW (2100)
1b (3kt)
20/01/2021 14:30 13oC (55.4oF) 40%
WSW (2400)
2b (6kt)
20/01/2021 14:00 14oC (57.2oF) 38%
SW (2300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours