ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rafina (Rafina) Longitute (Lon): 24.008 Latitute (Lat): 38.027 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 07:30 7oC (44.6oF) 87%
NW (3200)
4b (16kt)
22/02/2020 07:00 8oC (46.4oF) 87%
N (3500)
5b (18kt)
22/02/2020 06:30 8oC (46.4oF) 81%
N (3500)
4b (15kt)
22/02/2020 06:00 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3400)
5b (17kt)
22/02/2020 05:30 9oC (48.2oF) 81%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
22/02/2020 05:00 9oC (48.2oF) 81%
N (3500)
4b (15kt)
22/02/2020 04:30 10oC (50.0oF) 76%
NNW (3400)
5b (18kt)
22/02/2020 04:00 9oC (48.2oF) 75%
N (0100)
4b (12kt)
22/02/2020 03:30 10oC (50.0oF) 70%
N (3500)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
22/02/2020 03:00 9oC (48.2oF) 75%
NNW (3400)
4b (15kt)
22/02/2020 02:30 9oC (48.2oF) 75%
NNW (3300)
5b (18kt)
22/02/2020 02:00 9oC (48.2oF) 70%
NW (3200)
4b (12kt)
22/02/2020 01:30 9oC (48.2oF) 75%
NNW (3400)
5b (18kt)
22/02/2020 01:00 9oC (48.2oF) 70%
NNW (3400)
4b (11kt)
22/02/2020 00:30 10oC (50.0oF) 66%
NNW (3400)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours