ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2021 08:20 13oC (55.4oF) 62% CALM
21/01/2021 07:50 13oC (55.4oF) 62% CALM
21/01/2021 07:20 10oC (50.0oF) 70% CALM
21/01/2021 06:50 7oC (44.6oF) 81% CALM
21/01/2021 06:20 5oC (41.0oF) 93% CALM
21/01/2021 05:50 5oC (41.0oF) 93% CALM
21/01/2021 05:20 5oC (41.0oF) 86% CALM
21/01/2021 04:50 5oC (41.0oF) 93% CALM
21/01/2021 04:20 5oC (41.0oF) 86% CALM
21/01/2021 03:50 6oC (42.8oF) 86% CALM
21/01/2021 03:20 6oC (42.8oF) 86% CALM
21/01/2021 02:50 6oC (42.8oF) 80%
NW (3200)
1b (3kt)
21/01/2021 02:20 5oC (41.0oF) 86% CALM
21/01/2021 01:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
21/01/2021 00:20 4oC (39.2oF) 86% CALM

Station Observations for the last 24 hours