ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2021 07:30 13oC (55.4oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
20/01/2021 07:30 9oC (48.2oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2021 12:30 9oC (48.2oF) 53%
N (3600)
4b (12kt)
19/01/2021 12:00 9oC (48.2oF) 53%
N (3600)
4b (12kt)
19/01/2021 11:30 8oC (46.4oF) 52%
N (3600)
4b (14kt)
19/01/2021 11:00 9oC (48.2oF) 57%
N (3600)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours