ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

WARNING for METAREA 3 (E)

Gale Warnings in effect

Issued:27/11/22 16:00 UTC


GALE WARNING ON METAREA 3
HELLENIC NATIONAL MET. SERVICE
WARNING NR 476 - SUNDAY 27 NOVEMBER 2022/1600 UTC

GENERAL SYNOPSIS 27-11-22/09 UTC
EXTENDED LOW WITH FRONTAL ACTIVITY AND CENTRE 1006 OVER SIDRA IS
MOVING SLOWLY SOUTH AND IS EXPECTED OVER GULF OF SIRTIS BY 28/03
UTC. HIGH PRESSURES 1030 OVER NORTH BALKANS

MELITA OVER WEST
CONTINUING TO 28/01 UTC
NORTH NORTHEAST 8 OR 9 AND FROM 27/19 UTC 7 OR 8

MELITA OVER EAST
CONTINUING TO 28/04 UTC
NORTHEAST 8 OR 9 AND FROM 28/01 UTC 8

GABES
CONTINUING AT LEAST TO 28/04 UTC
NORTH NORTHEAST 8 OR 9 AND FROM 28/01 UTC 8

BOOT OVER SOUTH
CONTINUING TO 28/01 UTC
NORTHEAST 8 OR 9 AND FROM 27/22 UTC 7 OR 8

SIDRA OVER NORTH
CONTINUING AT LEAST TO 28/04 UTC
EAST NORTHEAST 8 OR 9 AND FROM 28/01 UTC 8

SOUTH IONIO NORTH OF 36.40
CONTINUING TO 27/22 UTC
EAST NORTHEAST 7 OR 8

SOUTH IONIO SOUTH OF 36.40
CONTINUING TO 28/01 UTC
EAST SOUTHEAST 8 OR 9 AND FROM 27/22 UTC EAST 7 OR 8

KITHIRA SEA
CONTINUING TO 28/01 UTC
EAST NORTHEAST 8 AND FROM 27/19 UTC 7 OR 8


National Meteorological Center