ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2022 14:50 10oC (50.0oF) 76% CALM
27/11/2022 14:20 10oC (50.0oF) 76% CALM
27/11/2022 13:50 10oC (50.0oF) 70% CALM
27/11/2022 13:20 11oC (51.8oF) 66%
ENE (0600)
2b (4kt)
27/11/2022 12:50 11oC (51.8oF) 66%
N (3600)
2b (4kt)
27/11/2022 12:20 11oC (51.8oF) 71%
N (3500)
2b (4kt)
27/11/2022 11:50 11oC (51.8oF) 66%
NNE (0300)
2b (4kt)
27/11/2022 11:20 11oC (51.8oF) 66%
N (3500)
2b (4kt)
27/11/2022 10:50 10oC (50.0oF) 76%
ENE (0600)
3b (8kt)
27/11/2022 10:20 10oC (50.0oF) 76%
NE (0500)
2b (6kt)
27/11/2022 09:50 11oC (51.8oF) 71%
NNE (0300)
3b (7kt)
27/11/2022 09:20 11oC (51.8oF) 66%
NE (0500)
3b (7kt)
27/11/2022 08:50 10oC (50.0oF) 81%
NE (0500)
2b (4kt)
27/11/2022 08:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
27/11/2022 07:50 9oC (48.2oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours