ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/05/2020 05:20 14oC (57.2oF) 87% CALM
29/05/2020 04:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
29/05/2020 04:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/05/2020 03:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
29/05/2020 03:20 10oC (50.0oF) 100% CALM
29/05/2020 02:50 10oC (50.0oF) 100% CALM
29/05/2020 01:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
29/05/2020 00:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
28/05/2020 23:50 12oC (53.6oF) 100% CALM
28/05/2020 22:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
28/05/2020 21:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
28/05/2020 20:50 15oC (59.0oF) 82% CALM
28/05/2020 19:50 15oC (59.0oF) 76%
WSW (2400)
2b (5kt)
28/05/2020 18:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
28/05/2020 17:50 16oC (60.8oF) 76%
SSE (1500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours