ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2023 06:20 21oC (69.8oF) 88% CALM
24/09/2023 05:50 20oC (68.0oF) 88% CALM
24/09/2023 05:20 20oC (68.0oF) 100% CALM
24/09/2023 04:50 20oC (68.0oF) 100% CALM
24/09/2023 04:20 19oC (66.2oF) 93% CALM
24/09/2023 03:50 19oC (66.2oF) 100% CALM
24/09/2023 03:20 19oC (66.2oF) 100% CALM
24/09/2023 02:50 19oC (66.2oF) 100% CALM
24/09/2023 01:50 19oC (66.2oF) 100% CALM
24/09/2023 00:50 19oC (66.2oF) 100% CALM
23/09/2023 23:50 20oC (68.0oF) 93% CALM
23/09/2023 22:50 22oC (71.6oF) 82% CALM
23/09/2023 21:50 22oC (71.6oF) 88% CALM
23/09/2023 20:50 23oC (73.4oF) 82% CALM
23/09/2023 19:50 24oC (75.2oF) 77%
E (0800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours