ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 00:50 21oC (69.8oF) 77% CALM
08/08/2020 23:50 22oC (71.6oF) 72%
WNW (3000)
2b (4kt)
08/08/2020 21:50 24oC (75.2oF) 60%
NW (3100)
3b (8kt)
08/08/2020 20:50 24oC (75.2oF) 64%
W (2700)
3b (10kt)
08/08/2020 19:50 24oC (75.2oF) 64%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG23kt)
08/08/2020 18:50 24oC (75.2oF) 64%
NNW (3400)
4b GUSTS 7b (13ktG28kt)
08/08/2020 17:50 27oC (80.6oF) 53%
N (0100)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
08/08/2020 17:20 28oC (82.4oF) 47%
NW (3200)
4b (12kt)
08/08/2020 16:50 29oC (84.2oF) 47%
WNW (3000)
2b (4kt)
08/08/2020 16:20 29oC (84.2oF) 44% CALM
08/08/2020 15:50 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
2b (4kt)
08/08/2020 15:20 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
2b (4kt)
08/08/2020 14:50 30oC (86.0oF) 39%
NNE (0200)
2b (6kt)
08/08/2020 14:20 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0200)
3b (8kt)
08/08/2020 13:50 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0200)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours