ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 11:20 34oC (93.2oF) 27%
SE (1300)
3b (8kt)
04/07/2022 10:50 33oC (91.4oF) 31%
E (1000)
3b (8kt)
04/07/2022 10:20 33oC (91.4oF) 31%
ESE (1100)
2b (6kt)
04/07/2022 09:50 33oC (91.4oF) 31%
SE (1400)
2b (6kt)
04/07/2022 09:20 32oC (89.6oF) 35%
S (1700)
2b (4kt)
04/07/2022 08:50 31oC (87.8oF) 39%
ESE (1200)
2b (4kt)
04/07/2022 08:20 31oC (87.8oF) 39% CALM
04/07/2022 07:50 30oC (86.0oF) 44% CALM
04/07/2022 07:20 29oC (84.2oF) 50% CALM
04/07/2022 06:50 28oC (82.4oF) 53% CALM
04/07/2022 06:20 27oC (80.6oF) 60% CALM
04/07/2022 05:50 26oC (78.8oF) 64% CALM
04/07/2022 05:20 26oC (78.8oF) 64% CALM
04/07/2022 04:50 25oC (77.0oF) 64% CALM
04/07/2022 04:20 24oC (75.2oF) 64% CALM

Station Observations for the last 24 hours