ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2022 01:50 -5oC (23.0oF) 79% CALM
28/01/2022 00:50 -5oC (23.0oF) 79% CALM
27/01/2022 23:50 -5oC (23.0oF) 85% CALM
27/01/2022 22:50 -4oC (24.8oF) 86% CALM
27/01/2022 21:50 -2oC (28.4oF) 79% CALM
27/01/2022 20:50 -2oC (28.4oF) 74% CALM
27/01/2022 19:50 -1oC (30.2oF) /// CALM
27/01/2022 18:50 1oC (33.8oF) 59% CALM
27/01/2022 17:50 -1oC (30.2oF) 50% CALM
27/01/2022 17:20 2oC (35.6oF) 55% CALM
27/01/2022 16:50 3oC (37.4oF) 55% CALM
27/01/2022 16:20 4oC (39.2oF) 51% CALM
27/01/2022 15:50 5oC (41.0oF) 48% CALM
27/01/2022 15:20 6oC (42.8oF) 45% CALM
27/01/2022 14:50 8oC (46.4oF) 39% CALM

Station Observations for the last 24 hours