ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/04/2024 19:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
21/04/2024 18:50 11oC (51.8oF) 71% CALM
21/04/2024 17:50 14oC (57.2oF) 54% CALM
21/04/2024 17:20 15oC (59.0oF) 50%
W (2700)
2b (4kt)
21/04/2024 16:50 15oC (59.0oF) 50%
W (2800)
2b (6kt)
21/04/2024 16:20 16oC (60.8oF) 51%
WNW (3000)
2b (6kt)
21/04/2024 15:50 15oC (59.0oF) 58%
WNW (3000)
3b (10kt)
21/04/2024 15:20 15oC (59.0oF) 62%
WNW (3000)
4b (16kt)
21/04/2024 14:50 18oC (64.4oF) 48%
WSW (2500)
4b (12kt)
21/04/2024 14:20 19oC (66.2oF) 42%
SSW (2100)
5b (17kt)
21/04/2024 13:50 20oC (68.0oF) 36%
SSW (2100)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
21/04/2024 13:20 22oC (71.6oF) 32%
SSW (2100)
4b (15kt)
21/04/2024 12:50 20oC (68.0oF) 39%
S (1800)
5b (18kt)
21/04/2024 12:20 21oC (69.8oF) 37%
S (1800)
5b (17kt)
21/04/2024 11:50 20oC (68.0oF) 39%
S (1700)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours