ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2021 07:20 2oC (35.6oF) 86% CALM
21/01/2021 06:50 0oC (32.0oF) 86% CALM
21/01/2021 06:20 -2oC (28.4oF) 92% CALM
21/01/2021 05:50 -3oC (26.6oF) 92% CALM
21/01/2021 05:20 -2oC (28.4oF) 92% CALM
21/01/2021 04:50 -2oC (28.4oF) 86% CALM
21/01/2021 04:20 -1oC (30.2oF) 92% CALM
21/01/2021 03:50 -2oC (28.4oF) 68% CALM
21/01/2021 03:20 -2oC (28.4oF) 92% CALM
21/01/2021 02:50 -1oC (30.2oF) 92% CALM
21/01/2021 00:50 -1oC (30.2oF) 63% CALM
20/01/2021 23:50 -2oC (28.4oF) 68% CALM
20/01/2021 21:50 -1oC (30.2oF) 92% CALM
20/01/2021 20:50 -1oC (30.2oF) 92% CALM
20/01/2021 19:50 0oC (32.0oF) 86% CALM

Station Observations for the last 24 hours