ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 11:50 31oC (87.8oF) 28%
ESE (1200)
4b (11kt)
04/07/2022 11:20 31oC (87.8oF) 28%
ESE (1200)
3b (10kt)
04/07/2022 10:50 31oC (87.8oF) 30%
ESE (1100)
4b (11kt)
04/07/2022 10:20 30oC (86.0oF) 39%
ESE (1100)
3b (10kt)
04/07/2022 09:50 29oC (84.2oF) 50%
ESE (1100)
3b (8kt)
04/07/2022 09:20 29oC (84.2oF) 50%
E (1000)
3b (10kt)
04/07/2022 08:50 29oC (84.2oF) 54%
E (0900)
3b (8kt)
04/07/2022 08:20 29oC (84.2oF) 50%
ESE (1100)
2b (5kt)
04/07/2022 07:50 28oC (82.4oF) 53%
ESE (1100)
2b (6kt)
04/07/2022 07:20 27oC (80.6oF) 57%
E (0900)
2b (6kt)
04/07/2022 06:50 27oC (80.6oF) 57%
E (1000)
3b (7kt)
04/07/2022 06:20 26oC (78.8oF) 60%
ESE (1100)
2b (5kt)
04/07/2022 05:50 26oC (78.8oF) 57%
SE (1400)
2b (4kt)
04/07/2022 05:20 25oC (77.0oF) 56% CALM
04/07/2022 04:50 23oC (73.4oF) 60% CALM

Station Observations for the last 24 hours