ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2023 05:50 21oC (69.8oF) 77% CALM
24/09/2023 05:20 20oC (68.0oF) 77%
W (2600)
2b (4kt)
24/09/2023 04:50 19oC (66.2oF) 77%
WSW (2500)
2b (5kt)
24/09/2023 04:20 19oC (66.2oF) 77%
W (2700)
2b (4kt)
24/09/2023 03:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2700)
2b (5kt)
24/09/2023 03:20 18oC (64.4oF) 87%
W (2800)
3b (7kt)
24/09/2023 02:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2800)
2b (6kt)
24/09/2023 01:50 19oC (66.2oF) 82%
WNW (3000)
2b (4kt)
24/09/2023 00:50 19oC (66.2oF) 82% CALM
23/09/2023 23:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
23/09/2023 22:50 20oC (68.0oF) 88%
W (2700)
2b (5kt)
23/09/2023 21:50 20oC (68.0oF) 88%
W (2700)
2b (5kt)
23/09/2023 20:50 21oC (69.8oF) 88%
W (2600)
2b (4kt)
23/09/2023 19:50 22oC (71.6oF) 82%
W (2700)
2b (4kt)
23/09/2023 18:50 23oC (73.4oF) 82% CALM

Station Observations for the last 24 hours