ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2022 15:20 12oC (53.6oF) 61%
ENE (0600)
3b (9kt)
27/11/2022 14:50 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3300)
2b (6kt)
27/11/2022 14:20 11oC (51.8oF) 71% CALM
27/11/2022 13:50 12oC (53.6oF) 61%
ENE (0600)
4b (13kt)
27/11/2022 13:20 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
4b (15kt)
27/11/2022 12:50 13oC (55.4oF) 54%
E (0800)
4b (15kt)
27/11/2022 12:20 13oC (55.4oF) 54%
E (0800)
5b (18kt)
27/11/2022 11:50 13oC (55.4oF) 54%
E (0900)
4b (14kt)
27/11/2022 11:20 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
4b (15kt)
27/11/2022 10:50 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
4b (16kt)
27/11/2022 10:20 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
4b (16kt)
27/11/2022 09:50 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
4b (15kt)
27/11/2022 09:20 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
5b (18kt)
27/11/2022 08:50 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
5b (17kt)
27/11/2022 08:20 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
5b (19kt)

Station Observations for the last 24 hours