ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2021 07:20 7oC (44.6oF) 81% CALM
21/01/2021 06:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
21/01/2021 06:20 4oC (39.2oF) 86% CALM
21/01/2021 05:50 4oC (39.2oF) 86% CALM
21/01/2021 05:20 4oC (39.2oF) 86% CALM
21/01/2021 04:50 4oC (39.2oF) 86% CALM
21/01/2021 04:20 3oC (37.4oF) 86% CALM
21/01/2021 03:50 3oC (37.4oF) 86% CALM
21/01/2021 03:20 2oC (35.6oF) 93%
WSW (2500)
2b (4kt)
21/01/2021 02:50 2oC (35.6oF) 86%
W (2700)
2b (5kt)
21/01/2021 01:50 2oC (35.6oF) 86% CALM
20/01/2021 23:50 2oC (35.6oF) 80%
W (2700)
2b (4kt)
20/01/2021 22:50 2oC (35.6oF) 80% CALM
20/01/2021 21:50 3oC (37.4oF) 80% CALM
20/01/2021 20:50 2oC (35.6oF) 80%
W (2700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours