ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/03/2023 13:50 17oC (62.6oF) 58%
NNW (3300)
2b (5kt)
21/03/2023 13:20 16oC (60.8oF) 67%
WNW (2900)
4b (13kt)
21/03/2023 12:50 15oC (59.0oF) 71%
WNW (2900)
4b (14kt)
21/03/2023 12:20 15oC (59.0oF) 82% CALM
21/03/2023 11:50 15oC (59.0oF) 76%
E (0800)
2b (4kt)
21/03/2023 11:20 16oC (60.8oF) 76%
E (0800)
2b (5kt)
21/03/2023 10:50 16oC (60.8oF) 71%
ENE (0700)
2b (6kt)
21/03/2023 10:20 16oC (60.8oF) 76%
E (0900)
3b (7kt)
21/03/2023 09:50 17oC (62.6oF) 72%
E (0800)
2b (5kt)
21/03/2023 09:20 15oC (59.0oF) 76%
E (0900)
2b (4kt)
21/03/2023 08:50 15oC (59.0oF) 76%
E (0900)
2b (4kt)
21/03/2023 08:20 14oC (57.2oF) 81%
E (0800)
2b (4kt)
21/03/2023 07:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
21/03/2023 07:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
21/03/2023 06:50 11oC (51.8oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours