ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/02/2024 20:50 15oC (59.0oF) 93%
ESE (1100)
2b (6kt)
29/02/2024 19:50 15oC (59.0oF) 93%
E (0900)
2b (5kt)
29/02/2024 18:50 15oC (59.0oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
29/02/2024 17:50 15oC (59.0oF) 93%
ESE (1100)
3b (9kt)
29/02/2024 17:20 15oC (59.0oF) 93%
ESE (1100)
3b (9kt)
29/02/2024 16:50 15oC (59.0oF) 93%
ESE (1100)
3b (7kt)
29/02/2024 16:20 15oC (59.0oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
29/02/2024 15:50 16oC (60.8oF) 87%
E (1000)
3b (9kt)
29/02/2024 15:20 16oC (60.8oF) 87%
ESE (1100)
3b (7kt)
29/02/2024 14:50 16oC (60.8oF) 87%
E (0800)
2b (5kt)
29/02/2024 14:20 16oC (60.8oF) 87%
E (0900)
3b (9kt)
29/02/2024 13:50 16oC (60.8oF) 87%
E (0900)
3b (9kt)
29/02/2024 13:20 16oC (60.8oF) 87%
ESE (1100)
3b (10kt)
29/02/2024 12:50 16oC (60.8oF) 87%
ESE (1100)
3b (8kt)
29/02/2024 12:20 17oC (62.6oF) 82%
E (1000)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours