ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2022 13:50 15oC (59.0oF) 76%
ENE (0600)
3b (10kt)
27/11/2022 13:20 15oC (59.0oF) 76%
E (0800)
4b (12kt)
27/11/2022 12:50 15oC (59.0oF) 76%
E (0800)
3b (9kt)
27/11/2022 12:20 15oC (59.0oF) 67%
E (0800)
3b (8kt)
27/11/2022 11:20 15oC (59.0oF) 71%
E (0800)
3b (7kt)
27/11/2022 10:50 15oC (59.0oF) 71%
E (0800)
4b (11kt)
27/11/2022 10:20 15oC (59.0oF) 71%
E (0800)
4b (11kt)
27/11/2022 09:50 15oC (59.0oF) 67%
ENE (0700)
3b (7kt)
27/11/2022 09:20 15oC (59.0oF) 67%
ENE (0700)
3b (7kt)
27/11/2022 08:50 15oC (59.0oF) 67%
ENE (0700)
3b (7kt)
27/11/2022 08:20 14oC (57.2oF) 76%
E (0800)
3b (8kt)
27/11/2022 07:50 14oC (57.2oF) 76%
E (0800)
3b (8kt)
27/11/2022 07:20 14oC (57.2oF) 76%
E (0800)
3b (8kt)
27/11/2022 06:50 13oC (55.4oF) 76%
ENE (0700)
3b (7kt)
27/11/2022 06:20 13oC (55.4oF) 76%
ENE (0700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours