ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2021 06:50 12oC (53.6oF) 76%
WSW (2500)
2b (4kt)
21/01/2021 06:20 11oC (51.8oF) 81%
WSW (2500)
2b (6kt)
21/01/2021 05:50 11oC (51.8oF) 81%
WSW (2500)
2b (6kt)
21/01/2021 05:20 11oC (51.8oF) 76%
W (2600)
2b (6kt)
21/01/2021 04:50 11oC (51.8oF) 76%
WSW (2500)
2b (4kt)
21/01/2021 04:20 11oC (51.8oF) 76%
WSW (2400)
2b (5kt)
21/01/2021 03:50 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
21/01/2021 03:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
21/01/2021 02:50 11oC (51.8oF) 93%
WSW (2500)
2b (5kt)
21/01/2021 02:20 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
21/01/2021 01:50 12oC (53.6oF) 81%
W (2600)
2b (6kt)
21/01/2021 01:20 12oC (53.6oF) 76%
W (2600)
2b (6kt)
21/01/2021 00:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2600)
3b (8kt)
21/01/2021 00:20 12oC (53.6oF) 81%
W (2700)
3b (7kt)
20/01/2021 23:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours