ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 10:50 28oC (82.4oF) 57%
NNE (0200)
2b (6kt)
04/07/2022 09:50 27oC (80.6oF) 60%
NNW (3300)
3b (8kt)
04/07/2022 09:20 27oC (80.6oF) 60%
NNW (3300)
3b (10kt)
04/07/2022 08:50 27oC (80.6oF) 60%
W (2800)
2b (6kt)
04/07/2022 08:20 26oC (78.8oF) 64%
NW (3200)
3b (8kt)
04/07/2022 07:50 26oC (78.8oF) 64%
WNW (2900)
3b (8kt)
04/07/2022 07:20 25oC (77.0oF) 73%
NW (3200)
2b (6kt)
04/07/2022 06:50 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
3b (8kt)
04/07/2022 06:20 25oC (77.0oF) 68%
NW (3200)
3b (8kt)
04/07/2022 05:50 25oC (77.0oF) 64%
W (2800)
3b (10kt)
04/07/2022 05:20 24oC (75.2oF) 68%
NW (3200)
3b (10kt)
04/07/2022 04:50 24oC (75.2oF) 68%
WNW (3000)
2b (6kt)
04/07/2022 04:20 23oC (73.4oF) 77%
W (2800)
2b (6kt)
04/07/2022 03:50 22oC (71.6oF) 77%
W (2700)
2b (6kt)
04/07/2022 03:20 22oC (71.6oF) 77%
W (2800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours