ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/06/2020 12:50 25oC (77.0oF) 49%
NW (3100)
3b (7kt)
04/06/2020 12:20 25oC (77.0oF) 49%
WNW (2900)
3b (10kt)
04/06/2020 11:50 25oC (77.0oF) 49%
WNW (3000)
3b (8kt)
04/06/2020 11:20 24oC (75.2oF) 56%
WNW (2900)
3b (8kt)
04/06/2020 10:50 24oC (75.2oF) 56%
NW (3100)
3b (8kt)
04/06/2020 09:50 24oC (75.2oF) 56%
NW (3100)
3b (8kt)
04/06/2020 09:20 24oC (75.2oF) 56%
NW (3100)
3b (10kt)
04/06/2020 08:50 24oC (75.2oF) 56%
NW (3100)
3b (10kt)
04/06/2020 08:20 23oC (73.4oF) 60%
NW (3100)
3b (10kt)
04/06/2020 07:50 23oC (73.4oF) 60%
WNW (3000)
3b (10kt)
04/06/2020 07:20 22oC (71.6oF) 56%
W (2800)
4b (12kt)
04/06/2020 06:50 22oC (71.6oF) 56%
WNW (2900)
3b (8kt)
04/06/2020 06:20 22oC (71.6oF) 59%
WNW (3000)
2b (6kt)
04/06/2020 05:50 21oC (69.8oF) 59%
WNW (2900)
3b (8kt)
04/06/2020 05:20 20oC (68.0oF) 67%
WNW (3000)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours