ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2022 01:20 7oC (44.6oF) 75% CALM
28/01/2022 00:50 7oC (44.6oF) 70% CALM
28/01/2022 00:20 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2022 23:50 7oC (44.6oF) 70% CALM
27/01/2022 22:50 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2022 22:20 7oC (44.6oF) 75% CALM
27/01/2022 21:50 7oC (44.6oF) 75% CALM
27/01/2022 21:20 7oC (44.6oF) 75% CALM
27/01/2022 20:50 7oC (44.6oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2022 20:20 7oC (44.6oF) 75% CALM
27/01/2022 19:50 7oC (44.6oF) 75% CALM
27/01/2022 19:20 7oC (44.6oF) 75% CALM
27/01/2022 18:50 7oC (44.6oF) 75% CALM
27/01/2022 18:20 7oC (44.6oF) 75% CALM
27/01/2022 17:50 7oC (44.6oF) 75% CALM

Station Observations for the last 24 hours