ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 01:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2700)
4b (11kt)
09/08/2020 00:50 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
4b (11kt)
09/08/2020 00:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
3b (10kt)
08/08/2020 23:50 23oC (73.4oF) 82%
W (2700)
3b (10kt)
08/08/2020 23:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
3b (8kt)
08/08/2020 22:50 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
4b (12kt)
08/08/2020 22:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
4b (12kt)
08/08/2020 21:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2800)
3b (10kt)
08/08/2020 21:20 24oC (75.2oF) 77%
W (2800)
4b (12kt)
08/08/2020 20:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2800)
4b (12kt)
08/08/2020 20:20 24oC (75.2oF) 77%
W (2600)
4b (13kt)
08/08/2020 19:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2800)
4b (12kt)
08/08/2020 19:20 24oC (75.2oF) 77%
W (2700)
3b (8kt)
08/08/2020 18:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2700)
4b (14kt)
08/08/2020 18:20 25oC (77.0oF) 78%
W (2800)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours