ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/03/2023 11:50 16oC (60.8oF) 71%
NE (0500)
4b (13kt)
23/03/2023 11:20 17oC (62.6oF) 72%
ENE (0600)
4b (14kt)
23/03/2023 10:50 17oC (62.6oF) 72%
NE (0400)
4b (12kt)
23/03/2023 10:20 16oC (60.8oF) 71%
NE (0400)
4b (12kt)
23/03/2023 09:50 16oC (60.8oF) 71%
NE (0400)
4b (12kt)
23/03/2023 09:20 16oC (60.8oF) 71%
NE (0400)
4b (12kt)
23/03/2023 08:50 16oC (60.8oF) 71%
NE (0400)
4b (11kt)
23/03/2023 08:20 16oC (60.8oF) 71%
NE (0400)
4b (13kt)
23/03/2023 07:50 15oC (59.0oF) 76%
NE (0400)
4b (12kt)
23/03/2023 07:20 14oC (57.2oF) 81%
NE (0500)
4b (11kt)
23/03/2023 06:50 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0700)
3b (8kt)
23/03/2023 06:20 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0700)
3b (7kt)
23/03/2023 05:50 13oC (55.4oF) 87%
NE (0400)
3b (10kt)
23/03/2023 05:20 13oC (55.4oF) 87%
NE (0400)
3b (10kt)
23/03/2023 04:50 13oC (55.4oF) 87%
NE (0400)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours