ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/12/2023 17:20 17oC (62.6oF) 63%
S (1900)
2b (6kt)
07/12/2023 16:50 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2000)
3b (7kt)
07/12/2023 16:20 16oC (60.8oF) 71%
SSW (2100)
2b (5kt)
07/12/2023 15:50 16oC (60.8oF) 71%
WSW (2400)
1b (3kt)
07/12/2023 15:20 17oC (62.6oF) 67%
SSW (2000)
1b (3kt)
07/12/2023 14:50 17oC (62.6oF) 67%
SSE (1600)
2b (6kt)
07/12/2023 14:20 18oC (64.4oF) 63%
S (1700)
2b (6kt)
07/12/2023 13:50 18oC (64.4oF) 63%
SSW (2000)
3b (10kt)
07/12/2023 13:20 20oC (68.0oF) 55%
SW (2200)
3b (7kt)
07/12/2023 12:50 20oC (68.0oF) 55% CALM
07/12/2023 12:20 20oC (68.0oF) 52%
SE (1400)
1b (3kt)
07/12/2023 11:50 20oC (68.0oF) 52% CALM
07/12/2023 11:20 19oC (66.2oF) 59%
NNE (0200)
1b (3kt)
07/12/2023 10:50 19oC (66.2oF) 59%
N (3600)
1b (3kt)
07/12/2023 10:20 19oC (66.2oF) 59%
NNW (3400)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours