ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/11/2022 08:20 16oC (60.8oF) 58%
N (0100)
4b (12kt)
26/11/2022 07:50 16oC (60.8oF) 58%
N (3600)
4b (12kt)
26/11/2022 07:20 16oC (60.8oF) 62%
N (0100)
4b (12kt)
26/11/2022 06:50 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
4b (12kt)
26/11/2022 06:20 15oC (59.0oF) 67%
N (3600)
3b (10kt)
26/11/2022 05:50 15oC (59.0oF) 82%
N (3500)
3b (10kt)
26/11/2022 05:20 15oC (59.0oF) 62%
NNW (3400)
3b (10kt)
26/11/2022 04:50 15oC (59.0oF) 62%
NNW (3400)
3b (10kt)
26/11/2022 04:20 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3400)
4b (11kt)
26/11/2022 03:50 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3300)
4b (12kt)
26/11/2022 03:20 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3400)
4b (11kt)
26/11/2022 02:50 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3400)
4b (12kt)
26/11/2022 02:20 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3300)
4b (13kt)
26/11/2022 01:50 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3300)
4b (13kt)
26/11/2022 01:20 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3400)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours