ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/03/2023 15:20 16oC (60.8oF) 76%
NW (3200)
3b (8kt)
23/03/2023 14:50 17oC (62.6oF) 77%
NNW (3300)
3b (8kt)
23/03/2023 14:20 17oC (62.6oF) 72%
NNW (3300)
3b (8kt)
23/03/2023 13:50 17oC (62.6oF) 72%
NNW (3300)
3b (9kt)
23/03/2023 13:20 17oC (62.6oF) 72%
NNW (3300)
3b (9kt)
23/03/2023 12:50 17oC (62.6oF) 77%
NNW (3400)
3b (9kt)
23/03/2023 12:20 17oC (62.6oF) 72%
NNW (3400)
3b (10kt)
23/03/2023 11:50 17oC (62.6oF) 72%
NNW (3400)
4b (11kt)
23/03/2023 11:20 17oC (62.6oF) 77%
NNW (3400)
3b (9kt)
23/03/2023 10:50 17oC (62.6oF) 77%
N (3600)
3b (8kt)
23/03/2023 10:20 16oC (60.8oF) 76%
N (3600)
3b (9kt)
23/03/2023 09:50 16oC (60.8oF) 76%
N (3600)
3b (10kt)
23/03/2023 09:20 16oC (60.8oF) 82%
N (3600)
3b (9kt)
23/03/2023 08:50 16oC (60.8oF) 82%
N (3600)
4b (11kt)
23/03/2023 08:20 16oC (60.8oF) 82%
NNE (0200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours