ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 12:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
5b (17kt)
04/07/2022 12:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3200)
5b (17kt)
04/07/2022 11:50 26oC (78.8oF) 57%
NW (3200)
4b (16kt)
04/07/2022 11:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
4b (16kt)
04/07/2022 10:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (16kt)
04/07/2022 10:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
5b (17kt)
04/07/2022 09:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
5b (17kt)
04/07/2022 09:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3200)
4b (16kt)
04/07/2022 08:50 26oC (78.8oF) 57%
NW (3100)
5b (18kt)
04/07/2022 08:20 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
5b (18kt)
04/07/2022 07:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
5b (18kt)
04/07/2022 07:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3200)
5b (17kt)
04/07/2022 06:50 26oC (78.8oF) 57%
NW (3100)
5b (17kt)
04/07/2022 06:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3100)
4b (16kt)
04/07/2022 05:50 26oC (78.8oF) 57%
NW (3100)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours