ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

(Για χρήση σε ασφαλιστικές εταιρείες, δικαστήρια κλπ)

  1. Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών για μια ή περισσότερες περιοχές και για μια ή περισσότερες μετεωρολογικές παραμέτρους
  2. Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών κατά μήκος μιας αεροπορικής διαδρομής
  3. Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών που αναφέρεται σε αεροπορικό ατύχημα ή ζημιές αεροσκαφών που έγιναν στο FIR Αθηνών