Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ελ Βενιζέλου 14
Ελληνικό GR16777
Τηλ Κέντρο +30-210-9699101-3
Fax +30-210-9629408 +30-210-9628952
Email:info@hnms.gr

 • για πιστοποιητικά καιρού:
  Τηλ.210-9699151 και 210-9699059
  Fax: +30-210-9649646
  Email: sales@hnms.gr
 • για εκπαιδευτικές επισκέψεις:
  Τηλ.210-9699017
  Email: a_7@hnms.gr