Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ελ Βενιζέλου 14
Ελληνικό GR16777
Τηλ Κέντρο +30-210-9699101-3
Fax +30-210-9629408 +30-210-9628952
Email:info@hnms.gr

  • για πιστοποιητικά καιρού:
    Fax: +30-210-9649646
    Email: sales@hnms.gr
  • για εκπαιδευτικές επισκέψεις:
    Τηλ.210-9699017
    Email: a_7@hnms.gr