ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:25/02/21 10:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 168 - ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021/1000 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 25-02-21/03 UTC
ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1019 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1037 ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 38.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 38.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/19 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/13 UTC 7 Η 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/19 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/13 UTC 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/19 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/13 UTC 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 26.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/19 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/13 UTC 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/16
UTC ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 8

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/19 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ
25/19 UTC 7 Η 8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00, ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.20,
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
27.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο