Εικόνα Radar: 21.08.2019 21:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-21 21:00