Εικόνα Radar: 22.01.2020 11:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-01-22 11:00