Πρόγνωση θάλασσας

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.00 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.00 7 Η 8 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 20.00 8. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ