ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/03/2023 11:50 21oC (69.8oF) 48%
ESE (1100)
2b (6kt)
23/03/2023 11:20 20oC (68.0oF) 55%
E (1000)
3b (9kt)
23/03/2023 10:50 20oC (68.0oF) 55%
ESE (1100)
3b (7kt)
23/03/2023 10:20 19oC (66.2oF) 67%
ESE (1100)
2b (6kt)
23/03/2023 09:50 19oC (66.2oF) 67% VARIABLE 2b (5kt)
23/03/2023 09:20 19oC (66.2oF) 67%
E (0900)
2b (6kt)
23/03/2023 08:20 18oC (64.4oF) 67%
ESE (1100)
2b (5kt)
23/03/2023 07:50 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 2b (6kt)
23/03/2023 07:20 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0600)
2b (4kt)
23/03/2023 06:50 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
23/03/2023 06:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
23/03/2023 05:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
23/03/2023 05:20 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
23/03/2023 04:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
23/03/2023 04:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours