ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2022 14:20 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 13:50 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
27/11/2022 13:20 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 12:50 18oC (64.4oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 12:20 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 2b (4kt)
27/11/2022 11:50 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 11:20 19oC (66.2oF) 63%
SSE (1500)
2b (4kt)
27/11/2022 10:50 19oC (66.2oF) 63%
SE (1400)
2b (5kt)
27/11/2022 10:20 19oC (66.2oF) 63%
E (1000)
2b (6kt)
27/11/2022 09:50 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 09:20 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 2b (4kt)
27/11/2022 08:50 19oC (66.2oF) 63%
SSE (1600)
2b (5kt)
27/11/2022 08:20 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 2b (4kt)
27/11/2022 07:50 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
27/11/2022 07:20 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours