ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2022 01:50 8oC (46.4oF) 52%
NW (3200)
4b (11kt)
28/01/2022 01:20 8oC (46.4oF) 56%
NW (3200)
3b (9kt)
28/01/2022 00:50 8oC (46.4oF) 56%
NW (3200)
3b (9kt)
28/01/2022 00:20 8oC (46.4oF) 52%
NNW (3300)
3b (10kt)
27/01/2022 23:50 7oC (44.6oF) 52%
NW (3200)
4b (12kt)
27/01/2022 23:20 7oC (44.6oF) 52%
NNW (3300)
4b (12kt)
27/01/2022 22:50 7oC (44.6oF) 52%
NNW (3300)
4b (12kt)
27/01/2022 22:20 7oC (44.6oF) 52%
NNW (3300)
4b (12kt)
27/01/2022 21:50 7oC (44.6oF) 52%
NNW (3400)
4b (11kt)
27/01/2022 20:50 8oC (46.4oF) 42%
NNW (3300)
4b (12kt)
27/01/2022 19:50 8oC (46.4oF) 42%
NNW (3400)
4b (11kt)
27/01/2022 19:20 8oC (46.4oF) 42%
NNW (3400)
4b (11kt)
27/01/2022 18:50 8oC (46.4oF) 42%
NNW (3300)
4b (11kt)
27/01/2022 18:20 8oC (46.4oF) 42%
NNW (3300)
4b (11kt)
27/01/2022 17:50 8oC (46.4oF) 42%
NNW (3300)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours