ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2021 07:20 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 06:50 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2021 06:20 9oC (48.2oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
21/01/2021 05:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
21/01/2021 05:20 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
21/01/2021 04:50 8oC (46.4oF) 75% CALM
21/01/2021 04:20 8oC (46.4oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
21/01/2021 03:50 9oC (48.2oF) 65%
W (2800)
3b (7kt)
21/01/2021 03:20 9oC (48.2oF) 65%
W (2600)
3b (8kt)
21/01/2021 02:50 9oC (48.2oF) 65%
W (2600)
3b (8kt)
21/01/2021 02:20 9oC (48.2oF) 70%
W (2600)
3b (8kt)
21/01/2021 01:50 9oC (48.2oF) 70%
W (2600)
3b (8kt)
21/01/2021 01:20 10oC (50.0oF) 61%
WSW (2500)
3b (7kt)
21/01/2021 00:50 10oC (50.0oF) 61%
WSW (2500)
3b (7kt)
21/01/2021 00:20 10oC (50.0oF) 61%
W (2600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours