ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2024 08:20 18oC (64.4oF) 72% VARIABLE 2b (4kt)
28/02/2024 07:50 18oC (64.4oF) 72%
ESE (1100)
2b (4kt)
28/02/2024 07:20 17oC (62.6oF) 67%
E (1000)
2b (4kt)
28/02/2024 06:50 16oC (60.8oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
28/02/2024 06:20 15oC (59.0oF) 82%
E (0800)
2b (5kt)
28/02/2024 05:50 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
28/02/2024 05:20 14oC (57.2oF) 81%
ESE (1200)
2b (4kt)
28/02/2024 04:50 14oC (57.2oF) 81%
E (1000)
2b (6kt)
28/02/2024 04:20 14oC (57.2oF) 81%
ESE (1200)
2b (5kt)
28/02/2024 03:50 14oC (57.2oF) 81%
ESE (1200)
2b (5kt)
28/02/2024 03:20 14oC (57.2oF) 81%
SE (1300)
2b (6kt)
28/02/2024 02:50 14oC (57.2oF) 81%
SE (1300)
2b (6kt)
28/02/2024 02:20 14oC (57.2oF) 81%
SE (1300)
2b (6kt)
28/02/2024 01:50 14oC (57.2oF) 81%
SE (1300)
2b (6kt)
28/02/2024 01:20 14oC (57.2oF) 81%
SE (1300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours