ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2023 06:20 29oC (84.2oF) 50%
W (2600)
2b (5kt)
24/09/2023 05:50 28oC (82.4oF) 50%
WSW (2500)
2b (6kt)
24/09/2023 05:20 27oC (80.6oF) 53%
WSW (2500)
2b (6kt)
24/09/2023 04:50 26oC (78.8oF) 57%
WSW (2400)
2b (5kt)
24/09/2023 04:20 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2023 03:50 26oC (78.8oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
24/09/2023 03:20 26oC (78.8oF) 50%
SW (2200)
2b (5kt)
24/09/2023 02:50 26oC (78.8oF) 50%
SW (2200)
2b (5kt)
24/09/2023 02:20 27oC (80.6oF) 50%
WSW (2400)
2b (6kt)
24/09/2023 01:50 27oC (80.6oF) 50%
SW (2300)
2b (6kt)
24/09/2023 01:20 27oC (80.6oF) 50%
SW (2300)
2b (6kt)
24/09/2023 00:50 27oC (80.6oF) 50%
SW (2300)
2b (6kt)
24/09/2023 00:20 27oC (80.6oF) 50%
WSW (2400)
2b (5kt)
23/09/2023 23:50 27oC (80.6oF) 50% VARIABLE 1b (1kt)
23/09/2023 23:20 27oC (80.6oF) 57% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours