ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 11:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2500)
4b (12kt)
04/07/2022 10:50 30oC (86.0oF) 57%
W (2600)
4b (11kt)
04/07/2022 10:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
4b (11kt)
04/07/2022 09:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2500)
4b (11kt)
04/07/2022 09:20 28oC (82.4oF) 69%
W (2600)
4b (11kt)
04/07/2022 08:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
4b (11kt)
04/07/2022 08:20 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
4b (11kt)
04/07/2022 07:50 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
3b (8kt)
04/07/2022 07:20 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
3b (9kt)
04/07/2022 06:50 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
3b (9kt)
04/07/2022 06:20 27oC (80.6oF) 64%
W (2600)
2b (6kt)
04/07/2022 05:50 27oC (80.6oF) 64%
W (2600)
2b (6kt)
04/07/2022 05:20 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2500)
2b (5kt)
04/07/2022 04:50 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2500)
2b (5kt)
04/07/2022 04:20 25oC (77.0oF) 68%
WSW (2400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours