ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2022 18:20 2oC (35.6oF) 64%
NNE (0200)
2b (4kt)
27/01/2022 17:50 2oC (35.6oF) 64%
NNE (0200)
2b (4kt)
27/01/2022 17:20 3oC (37.4oF) 60%
N (0100)
2b (4kt)
27/01/2022 16:50 3oC (37.4oF) 60%
N (0100)
2b (4kt)
27/01/2022 16:20 5oC (41.0oF) 52%
ENE (0600)
1b (3kt)
27/01/2022 15:50 5oC (41.0oF) 52%
NE (0500)
1b (3kt)
27/01/2022 15:20 6oC (42.8oF) 41%
ENE (0600)
1b (2kt)
27/01/2022 14:50 6oC (42.8oF) 41%
E (0800)
1b (2kt)
27/01/2022 14:20 7oC (44.6oF) 33%
E (1000)
2b (4kt)
27/01/2022 13:50 7oC (44.6oF) 33%
SE (1400)
1b (3kt)
27/01/2022 13:20 7oC (44.6oF) 33%
SSE (1500)
1b (3kt)
27/01/2022 12:50 7oC (44.6oF) 33%
S (1700)
1b (3kt)
27/01/2022 12:20 7oC (44.6oF) 36%
S (1900)
2b (4kt)
27/01/2022 11:50 7oC (44.6oF) 36%
SSE (1500)
1b (3kt)
27/01/2022 11:20 8oC (46.4oF) 36%
SSE (1500)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours