ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 12:50 31oC (87.8oF) 37%
SSW (2000)
3b (8kt)
04/07/2022 12:20 30oC (86.0oF) 36%
S (1700)
2b (5kt)
04/07/2022 11:50 30oC (86.0oF) 36%
S (1700)
2b (5kt)
04/07/2022 11:20 29oC (84.2oF) 39%
S (1700)
2b (6kt)
04/07/2022 10:50 29oC (84.2oF) 39%
S (1700)
2b (6kt)
04/07/2022 10:20 29oC (84.2oF) 41%
E (1000)
2b (5kt)
04/07/2022 09:50 28oC (82.4oF) 41%
ESE (1200)
2b (4kt)
04/07/2022 09:20 27oC (80.6oF) 41%
ESE (1200)
3b (7kt)
04/07/2022 08:50 26oC (78.8oF) 41%
E (0900)
2b (6kt)
04/07/2022 08:20 26oC (78.8oF) 43%
E (1000)
2b (6kt)
04/07/2022 07:50 26oC (78.8oF) 43%
E (1000)
2b (6kt)
04/07/2022 07:20 26oC (78.8oF) 46%
E (1000)
2b (5kt)
04/07/2022 06:50 25oC (77.0oF) 49%
E (0900)
3b (9kt)
04/07/2022 06:20 24oC (75.2oF) 56%
E (0900)
2b (6kt)
04/07/2022 05:50 24oC (75.2oF) 56%
ENE (0700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours