ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2021 17:50 2oC (35.6oF) 86%
W (2800)
4b (11kt)
16/01/2021 17:20 3oC (37.4oF) 74%
WNW (2900)
3b (10kt)
16/01/2021 16:50 3oC (37.4oF) 74%
WNW (2900)
3b (9kt)
16/01/2021 16:20 4oC (39.2oF) 60%
N (3500)
1b (2kt)
16/01/2021 15:50 4oC (39.2oF) 60%
N (0100)
1b (2kt)
16/01/2021 15:20 4oC (39.2oF) 60%
E (0800)
2b (4kt)
16/01/2021 14:50 5oC (41.0oF) 56%
NE (0500)
2b (5kt)
16/01/2021 14:20 5oC (41.0oF) 52%
E (0800)
2b (4kt)
16/01/2021 13:50 5oC (41.0oF) 52%
ENE (0700)
2b (4kt)
16/01/2021 13:20 5oC (41.0oF) 56%
NE (0500)
2b (5kt)
16/01/2021 12:50 5oC (41.0oF) 56%
NE (0400)
2b (5kt)
16/01/2021 12:20 5oC (41.0oF) 52%
ENE (0700)
2b (5kt)
16/01/2021 11:50 5oC (41.0oF) 52%
ENE (0600)
3b (7kt)
16/01/2021 11:20 5oC (41.0oF) 52%
ENE (0600)
2b (6kt)
16/01/2021 10:50 5oC (41.0oF) 52%
ENE (0600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours