ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2023 07:50 28oC (82.4oF) 31%
E (0900)
3b (9kt)
24/09/2023 07:20 27oC (80.6oF) 38%
E (0800)
3b (8kt)
24/09/2023 06:50 26oC (78.8oF) 43%
ENE (0700)
3b (7kt)
24/09/2023 06:20 23oC (73.4oF) 56%
ENE (0600)
2b (5kt)
24/09/2023 05:50 21oC (69.8oF) 63%
ENE (0700)
2b (4kt)
24/09/2023 05:20 19oC (66.2oF) 72%
E (0800)
2b (5kt)
24/09/2023 04:50 18oC (64.4oF) 72% CALM
24/09/2023 04:20 17oC (62.6oF) 72% CALM
24/09/2023 03:50 17oC (62.6oF) 72% CALM
24/09/2023 03:20 17oC (62.6oF) 72% CALM
24/09/2023 02:50 17oC (62.6oF) 72%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/09/2023 20:50 19oC (66.2oF) 82%
ENE (0600)
2b (6kt)
23/09/2023 20:20 19oC (66.2oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
23/09/2023 19:50 19oC (66.2oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
23/09/2023 19:20 21oC (69.8oF) 82% CALM

Station Observations for the last 24 hours