ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2022 16:20 9oC (48.2oF) 49%
E (0800)
3b (7kt)
27/11/2022 15:50 9oC (48.2oF) 49%
ENE (0700)
3b (9kt)
27/11/2022 15:20 10oC (50.0oF) 49%
ENE (0700)
3b (10kt)
27/11/2022 14:50 10oC (50.0oF) 49%
ENE (0700)
3b (8kt)
27/11/2022 14:20 11oC (51.8oF) 40%
ENE (0700)
3b (10kt)
27/11/2022 13:50 11oC (51.8oF) 40%
ENE (0700)
4b (11kt)
27/11/2022 13:20 12oC (53.6oF) 37%
E (0800)
4b (11kt)
27/11/2022 12:50 12oC (53.6oF) 37%
ENE (0700)
4b (15kt)
27/11/2022 12:20 12oC (53.6oF) 37%
ENE (0700)
4b (13kt)
27/11/2022 11:50 12oC (53.6oF) 37%
E (0800)
4b (16kt)
27/11/2022 11:20 11oC (51.8oF) 43%
E (0800)
4b (15kt)
27/11/2022 10:50 11oC (51.8oF) 43%
E (0900)
3b (10kt)
27/11/2022 10:20 11oC (51.8oF) 43%
E (0800)
3b (10kt)
27/11/2022 09:50 11oC (51.8oF) 43%
E (0800)
4b (11kt)
27/11/2022 09:20 10oC (50.0oF) 49%
E (0800)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours