ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/08/2020 02:50 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 2b (4kt)
03/08/2020 20:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
03/08/2020 19:50 24oC (75.2oF) 73% CALM
03/08/2020 19:20 24oC (75.2oF) 73%
SE (1300)
1b (3kt)
03/08/2020 18:50 24oC (75.2oF) 73%
SSW (2000)
1b (3kt)
03/08/2020 18:20 24oC (75.2oF) 73%
SW (2200)
2b (4kt)
03/08/2020 17:50 24oC (75.2oF) 73%
SW (2200)
2b (4kt)
03/08/2020 17:20 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2500)
2b (6kt)
03/08/2020 16:50 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2500)
2b (6kt)
03/08/2020 16:20 27oC (80.6oF) 60%
SW (2300)
2b (6kt)
03/08/2020 15:50 28oC (82.4oF) 47%
WSW (2500)
3b (7kt)
03/08/2020 15:20 29oC (84.2oF) 44%
WSW (2500)
3b (7kt)
03/08/2020 14:50 29oC (84.2oF) 44%
WSW (2500)
3b (7kt)
03/08/2020 14:20 29oC (84.2oF) 44%
WSW (2400)
3b (8kt)
03/08/2020 13:50 29oC (84.2oF) 44%
SW (2300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours