ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/03/2023 14:50 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2100)
2b (6kt)
21/03/2023 14:20 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
2b (5kt)
21/03/2023 13:50 16oC (60.8oF) 71%
SW (2300)
2b (4kt)
21/03/2023 13:20 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
2b (6kt)
21/03/2023 12:50 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
2b (4kt)
21/03/2023 12:20 16oC (60.8oF) 71%
SW (2200)
3b (7kt)
21/03/2023 11:50 16oC (60.8oF) 71%
S (1900)
2b (5kt)
21/03/2023 11:20 16oC (60.8oF) 67%
SSW (2100)
2b (6kt)
21/03/2023 10:50 17oC (62.6oF) 67%
SW (2200)
2b (6kt)
21/03/2023 10:20 16oC (60.8oF) 62%
ESE (1200)
2b (6kt)
21/03/2023 09:50 16oC (60.8oF) 58%
SW (2300)
2b (6kt)
21/03/2023 09:20 16oC (60.8oF) 71%
SW (2200)
2b (5kt)
21/03/2023 08:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
21/03/2023 08:20 13oC (55.4oF) 81%
ESE (1100)
2b (4kt)
21/03/2023 07:50 13oC (55.4oF) 81%
ESE (1100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours