ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 17:50 31oC (87.8oF) 45%
NE (0500)
4b (13kt)
08/08/2020 17:20 31oC (87.8oF) 42%
NE (0400)
4b (15kt)
08/08/2020 16:50 31oC (87.8oF) 42%
NE (0500)
5b (17kt)
08/08/2020 16:20 32oC (89.6oF) 39%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (15ktG27kt)
08/08/2020 15:50 32oC (89.6oF) 39%
NE (0500)
5b (21kt)
08/08/2020 15:20 33oC (91.4oF) 37%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
08/08/2020 14:50 34oC (93.2oF) 35%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
08/08/2020 14:20 35oC (95.0oF) 35%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
08/08/2020 13:50 34oC (93.2oF) 35%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
08/08/2020 13:20 35oC (95.0oF) 33%
ENE (0600)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
08/08/2020 12:50 35oC (95.0oF) 33%
ENE (0600)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
08/08/2020 12:20 35oC (95.0oF) 33%
NE (0400)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
08/08/2020 11:50 35oC (95.0oF) 33%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
08/08/2020 10:50 34oC (93.2oF) 37%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (19ktG30kt)
08/08/2020 10:20 34oC (93.2oF) 37%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (18ktG31kt)

Station Observations for the last 24 hours