ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 11:50 32oC (89.6oF) 26%
NE (0400)
4b (15kt)
04/07/2022 11:20 31oC (87.8oF) 30%
NE (0400)
4b (15kt)
04/07/2022 10:50 31oC (87.8oF) 30%
NE (0400)
4b (15kt)
04/07/2022 10:20 30oC (86.0oF) 32%
NE (0400)
4b (15kt)
04/07/2022 09:50 29oC (84.2oF) 34%
NE (0400)
4b (16kt)
04/07/2022 09:20 29oC (84.2oF) 34%
NE (0500)
4b (16kt)
04/07/2022 08:50 28oC (82.4oF) 36%
NNE (0300)
4b (16kt)
04/07/2022 08:20 26oC (78.8oF) 41%
NE (0400)
4b (15kt)
04/07/2022 07:50 26oC (78.8oF) 41%
NE (0400)
4b (15kt)
04/07/2022 07:20 25oC (77.0oF) 40%
NE (0400)
4b (16kt)
04/07/2022 06:50 25oC (77.0oF) 40%
NNE (0300)
4b (15kt)
04/07/2022 06:20 24oC (75.2oF) 43%
NNE (0300)
4b (16kt)
04/07/2022 05:50 24oC (75.2oF) 43%
NE (0400)
4b (16kt)
04/07/2022 05:20 23oC (73.4oF) 49%
NE (0400)
4b (16kt)
04/07/2022 04:50 22oC (71.6oF) 52%
NE (0400)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours