ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2022 15:20 9oC (48.2oF) 53%
NNE (0300)
3b (10kt)
27/11/2022 14:50 10oC (50.0oF) 49%
NE (0400)
4b (14kt)
27/11/2022 14:20 10oC (50.0oF) 49%
NE (0400)
4b (12kt)
27/11/2022 13:50 10oC (50.0oF) 49%
NE (0400)
4b (13kt)
27/11/2022 13:20 11oC (51.8oF) 46%
NE (0400)
4b (13kt)
27/11/2022 12:50 11oC (51.8oF) 46%
NE (0400)
4b (14kt)
27/11/2022 12:20 11oC (51.8oF) 46%
NE (0400)
4b (14kt)
27/11/2022 11:50 11oC (51.8oF) 46%
NE (0500)
4b (14kt)
27/11/2022 11:20 12oC (53.6oF) 57%
NE (0500)
4b (14kt)
27/11/2022 10:50 12oC (53.6oF) 57%
NE (0400)
4b (15kt)
27/11/2022 10:20 12oC (53.6oF) 57%
NE (0500)
4b (16kt)
27/11/2022 09:50 12oC (53.6oF) 57%
NE (0500)
4b (16kt)
27/11/2022 09:20 11oC (51.8oF) 57%
NE (0400)
4b (14kt)
27/11/2022 08:50 11oC (51.8oF) 57%
NE (0500)
4b (15kt)
27/11/2022 08:20 11oC (51.8oF) 61%
NE (0500)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours