ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2022 10:50 32oC (89.6oF) 45%
W (2700)
3b (8kt)
04/07/2022 10:20 31oC (87.8oF) 42%
W (2600)
3b (8kt)
04/07/2022 09:50 30oC (86.0oF) 51%
WNW (2900)
2b (6kt)
04/07/2022 09:20 29oC (84.2oF) 50%
WNW (2900)
3b (7kt)
04/07/2022 08:50 29oC (84.2oF) 54%
W (2800)
3b (7kt)
04/07/2022 08:20 29oC (84.2oF) 47%
WNW (3000)
2b (6kt)
04/07/2022 07:50 29oC (84.2oF) 50%
WNW (2900)
2b (6kt)
04/07/2022 07:20 28oC (82.4oF) 53%
WNW (2900)
2b (6kt)
04/07/2022 06:50 28oC (82.4oF) 53%
NNW (3400)
2b (5kt)
04/07/2022 06:20 27oC (80.6oF) 57%
NNW (3300)
2b (5kt)
04/07/2022 05:50 27oC (80.6oF) 57%
NNW (3300)
1b (3kt)
04/07/2022 05:20 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (1kt)
04/07/2022 04:50 25oC (77.0oF) 60%
ESE (1100)
2b (4kt)
04/07/2022 04:20 24oC (75.2oF) 64%
ESE (1200)
2b (4kt)
04/07/2022 03:50 25oC (77.0oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours