ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/06/2020 12:50 27oC (80.6oF) 38%
S (1800)
3b (10kt)
04/06/2020 12:20 26oC (78.8oF) 43%
SSW (2000)
3b (9kt)
04/06/2020 11:50 25oC (77.0oF) 64%
SSW (2100)
3b (8kt)
04/06/2020 11:20 24oC (75.2oF) 56%
NW (3100)
3b (7kt)
04/06/2020 10:50 23oC (73.4oF) 52%
WNW (3000)
2b (6kt)
04/06/2020 10:20 23oC (73.4oF) 52%
NW (3100)
3b (8kt)
04/06/2020 09:50 22oC (71.6oF) 59%
WNW (3000)
3b (7kt)
04/06/2020 09:20 22oC (71.6oF) 56%
WNW (2900)
2b (6kt)
04/06/2020 08:50 21oC (69.8oF) 59%
WNW (3000)
2b (5kt)
04/06/2020 08:20 21oC (69.8oF) 59%
NW (3100)
2b (4kt)
04/06/2020 07:50 20oC (68.0oF) 59%
WNW (2900)
2b (4kt)
04/06/2020 07:20 19oC (66.2oF) 63%
NW (3100)
1b (3kt)
04/06/2020 06:50 20oC (68.0oF) 59%
WNW (2900)
2b (4kt)
04/06/2020 06:20 19oC (66.2oF) 63%
WNW (3000)
1b (3kt)
04/06/2020 05:50 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours