ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2022 01:20 -3oC (26.6oF) 79% VARIABLE 1b (2kt)
28/01/2022 00:50 -2oC (28.4oF) 79% VARIABLE 1b (3kt)
28/01/2022 00:20 -3oC (26.6oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2022 23:50 -2oC (28.4oF) 79% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2022 23:20 -2oC (28.4oF) 79% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2022 22:50 -1oC (30.2oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2022 22:20 -1oC (30.2oF) 80% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2022 21:50 0oC (32.0oF) 74% VARIABLE 1b (1kt)
27/01/2022 21:20 1oC (33.8oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2022 20:50 1oC (33.8oF) 69% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2022 20:20 2oC (35.6oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2022 19:50 3oC (37.4oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2022 19:20 3oC (37.4oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2022 18:50 6oC (42.8oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2022 18:20 6oC (42.8oF) 56%
N (3600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours