ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2022 13:50 12oC (53.6oF) 43%
E (1000)
2b (4kt)
27/11/2022 13:20 12oC (53.6oF) 43%
E (0900)
2b (4kt)
27/11/2022 12:50 12oC (53.6oF) 43%
E (0900)
2b (4kt)
27/11/2022 12:20 12oC (53.6oF) 46% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 11:50 12oC (53.6oF) 46% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 11:20 12oC (53.6oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 10:50 13oC (55.4oF) 46% VARIABLE 1b (3kt)
27/11/2022 10:20 13oC (55.4oF) 46%
E (0900)
2b (4kt)
27/11/2022 09:50 13oC (55.4oF) 43%
E (1000)
3b (9kt)
27/11/2022 09:20 12oC (53.6oF) 46%
E (1000)
3b (10kt)
27/11/2022 08:50 12oC (53.6oF) 46%
E (1000)
4b (14kt)
27/11/2022 07:50 11oC (51.8oF) 57%
E (0900)
4b (16kt)
27/11/2022 07:20 11oC (51.8oF) 57%
E (0800)
4b (14kt)
27/11/2022 06:50 10oC (50.0oF) 66%
E (0800)
3b (8kt)
27/11/2022 06:20 9oC (48.2oF) 70%
E (0900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours