ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2021 06:50 1oC (33.8oF) 86%
E (1000)
1b (3kt)
21/01/2021 06:20 0oC (32.0oF) 92%
SSE (1500)
2b (4kt)
21/01/2021 05:50 -1oC (30.2oF) 92%
S (1700)
1b (3kt)
21/01/2021 05:20 -1oC (30.2oF) 92% VARIABLE 1b (1kt)
21/01/2021 04:50 0oC (32.0oF) 86%
ESE (1100)
1b (2kt)
21/01/2021 04:20 -1oC (30.2oF) 92%
E (0900)
1b (2kt)
21/01/2021 03:50 0oC (32.0oF) 86%
ESE (1100)
2b (4kt)
21/01/2021 03:20 0oC (32.0oF) 80%
ESE (1100)
2b (4kt)
21/01/2021 02:50 0oC (32.0oF) 86%
ESE (1100)
2b (5kt)
21/01/2021 02:20 -1oC (30.2oF) 92%
E (1000)
1b (3kt)
21/01/2021 01:50 0oC (32.0oF) 86%
SSE (1500)
1b (3kt)
21/01/2021 01:20 -1oC (30.2oF) 92%
ESE (1100)
1b (3kt)
21/01/2021 00:50 -1oC (30.2oF) 86%
E (0900)
1b (3kt)
21/01/2021 00:20 0oC (32.0oF) 80%
E (1000)
1b (2kt)
20/01/2021 23:50 0oC (32.0oF) 86%
ESE (1200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours