ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/03/2023 12:50 14oC (57.2oF) 81%
WSW (2500)
2b (5kt)
21/03/2023 12:20 15oC (59.0oF) 71%
SW (2300)
2b (4kt)
21/03/2023 11:50 15oC (59.0oF) 71%
WNW (3000)
1b (3kt)
21/03/2023 11:20 14oC (57.2oF) 81%
W (2800)
2b (6kt)
21/03/2023 10:50 14oC (57.2oF) 81%
W (2700)
2b (6kt)
21/03/2023 10:20 14oC (57.2oF) 81%
WNW (3000)
2b (6kt)
21/03/2023 09:50 13oC (55.4oF) 87%
NNW (3300)
2b (4kt)
21/03/2023 09:20 13oC (55.4oF) 81%
NW (3100)
2b (4kt)
21/03/2023 08:50 13oC (55.4oF) 81%
WNW (2900)
2b (5kt)
21/03/2023 08:20 13oC (55.4oF) 81%
WNW (3000)
2b (5kt)
21/03/2023 07:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2023 07:20 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
21/03/2023 06:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
21/03/2023 06:20 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
21/03/2023 05:50 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours