ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/12/2023 15:20 13oC (55.4oF) 81%
N (3500)
4b (11kt)
07/12/2023 14:50 13oC (55.4oF) 81%
NNW (3300)
4b (14kt)
07/12/2023 14:20 14oC (57.2oF) 71%
NW (3100)
3b (9kt)
07/12/2023 13:50 14oC (57.2oF) 71%
WNW (3000)
3b (8kt)
07/12/2023 13:20 14oC (57.2oF) 71%
WNW (2900)
2b (6kt)
07/12/2023 12:50 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2023 12:20 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2023 11:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2023 11:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2023 10:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2023 10:20 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2023 09:50 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2023 09:20 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2023 08:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
07/12/2023 08:20 10oC (50.0oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours