ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/04/2024 19:50 10oC (50.0oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
21/04/2024 19:20 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
21/04/2024 18:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
21/04/2024 18:20 13oC (55.4oF) 76%
NNW (3300)
2b (5kt)
21/04/2024 17:50 13oC (55.4oF) 81%
NNW (3300)
2b (5kt)
21/04/2024 17:20 13oC (55.4oF) 76%
NNW (3300)
3b (7kt)
21/04/2024 16:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
21/04/2024 16:20 14oC (57.2oF) 87%
E (1000)
1b (3kt)
21/04/2024 15:50 14oC (57.2oF) 87%
NNE (0200)
2b (6kt)
21/04/2024 15:20 13oC (55.4oF) 100%
WNW (3000)
6b GUSTS 8b (23ktG36kt)
21/04/2024 14:50 16oC (60.8oF) 76%
SE (1400)
3b (7kt)
21/04/2024 14:20 17oC (62.6oF) 63%
SE (1300)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
21/04/2024 13:50 18oC (64.4oF) 51%
SE (1300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
21/04/2024 13:20 18oC (64.4oF) 55%
SE (1300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
21/04/2024 12:50 18oC (64.4oF) 51%
SE (1300)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours