ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Douglas Scale

Scale Sea State Possible Wave Height (m) Max Wave Height (m)
0 Glassy 0 0
1 Rippled 0.1 0 - 0.1
2 Smooth 0.2 0.1 - 0.5
3 Slight 0.6 0.5 - 1.25
4 Moderate 1.0 - 2.0 1.25 - 2.5
5 Rough 3.0 2.5 - 4
6 Very Rough 4.0 4 - 6
7 High 5.5 - 7.0 6 - 9
8 Very High 9 - 11.5 9 - 14
9 Phenomenal 14+ 14+