ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGAL 071700Z 0718/0803 19010KT 9999 FEW016 SCT030 PROB40 TEMPO 0721/0803 5000 RA SCT010 FEW018TCU BKN020 PROB30 TEMPO 0723/0803 4000 TSRA SCT010 FEW018CB BKN020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

UUWW 071930Z 14007MPS CAVOK M10/M13 Q1022 R06/190050 NOSIG=