ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKZ 282150Z AUTO VRB02KT //// // ////// 10/08 Q1021 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LPPT 282200Z 33010KT 9999 FEW018 12/10 Q1025=