ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 250350Z VRB02KT CAVOK 09/07 Q1019 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 250400Z AUTO 01010KT 9999 BKN014 OVC027 13/11 Q1015TEMPO BKN006=