ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Γ. Συγκεντρωτικοί πίνακες

1 Γενικό κλιματικό
2 Συχνότητες άκρων θερμοκρασιών
3 Κλιματικά στοιχεία ανά δεκαήμερο και μήνα
4 Μηνιαία βροχομετρικά
5 Εκατοστημόρια υετού 12h
6 Εκατοστημόρια υετού 24h
7 Μέσος μηνιαίος αριθμός ημερών ορατότητας ανά συνοπτική ώρα
8 Μέσος αριθμός ημερών με ποσοστό χαμηλής νέφωσης
9 Τυπικές αποκλίσεις