Κλιματικά Δεδομένα Επιφάνειας

A. Μηνιαίες και Ετήσιες τιμές επιφάνειας
Ηλιοφάνεια και ακτινοβολία
1 Ηλιοφάνεια
2 Μέση Ημερησία Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία
Νέφωση
3 Μέση Ολική Νέφωση
4 Μέση Ολική Χαμηλή Νέφωση
Φαινόμενα
5 Αριθμός Ημερών Καταιγίδας
6 Αριθμός Ημερών Αστραπής
7 Αριθμός Ημερών Χάλαζας
8 Αριθμός Ημερών Χιονιού
9 Αριθμός Ημερών με Άνεμο ≥ 8Beaufort (>33knots)
10 Αριθμός Ημερών με Μέση Ημερήσια Νέφωση από 0 έως 1.5
11 Αριθμός Ημερών με Μέση Ημερήσια Νέφωση από 1.6 έως 6.4
12 Αριθμός Ημερών με Μέση Ημερήσια Νέφωση από 6.5 έως 8 (όγδοα)
13 Αριθμός Ημερών Ομίχλης
14 Αριθμός Ημερών με Αχλύ
15 Αριθμός Ημερών με Δρόσο
16 Αριθμός Ημερών με Πάχνη
17 Αριθμός Ημερών Βροχής
18 Αριθμός Ημερών Όμβρου
19 Αριθμός Ημερών Ψεκάδων
Άνεμος
20 Μέση Ταχύτητα Ανέμου (σε knots και m/sec)
21 Μέση Ημερήσια Διαδρομή Ανέμου
22 Μεγαλύτερη Ημερήσια Διαδρομή Ανέμου
Συχνότητες ανέμου
23 Μηνιαία (συγκεκριμμένου μηνα και μέσης τιμής πολλών ετών)
24 Ετήσια
25 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Ένταση Ανέμου ≥22 knot
26 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Ένταση Ανέμου ≥34 knot
27 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Ένταση Ανέμου ≥48 knot
28 Ημερήσια Μεγαλύτερη Μέγιστη Ένταση Ανέμου & Ημερομηνία Εμφάνισης
29 Διεύθυνση Μεγαλύτερης Ημερήσιας Μέγιστης Έντασης Ανέμου
Πίεση
30 Μέση Πίεση στη Μέση Στάθμη Θάλασσας
Υετός
31 Μηνιαίο Ύψος Υετού (mm)
32 Αριθμός Ημερών με Υετό ≥ 1.0 mm
33 Αριθμός Ημερών με Υετό ≥ 0.1 mm
34 Μέγιστος ημερήσιος Υετός και Ημερομηνία Εμφάνισης
35 Μέγιστος υετός 12ωρου (0600) και Ημερομηνία Εμφάνισης
36 Μέγιστος υετός 12ωρου (1800) και Ημερομηνία Εμφάνισης
Μέγιστη θερμοκρασία
37 Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία
38 Μεγαλύτερη Μέγιστη Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης
39 Μικρότερη Μέγιστη Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης
40 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC(ολικός παγετός)
41 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC
42 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC
43 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC
44 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC
45 Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC
Ελάχιστη θερμοκρασία
46 Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία
47 Μικρότερη Ελάχιστη Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης
48 Μεγαλύτερη Ελάχιστη Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης
49 Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία oC(μερικός παγετός)
50 Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία ≤-10oC
51 Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία ≥20oC
Μέση θερμοκρασία
52 Μέση Θερμοκρασία
53 Μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης
54 Μικρότερη Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης
Θερμοκρασία εδάφους
55 Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους
56 Μεγαλύτερη Μέγιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους και Ημερομηνία Εμφάνισης
57 Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους)
58 Μικρότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους και Ημερομηνία Εμφάνισης
59 Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 2cm
60 Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 5cm
61 Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 10cm
62 Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 20cm
63 Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 50cm
64 Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 100cm
Υγρασία
65 Μέση Σχετική Υγρασία
66 Μέση Ελάχιστη Σχετική Υγρασία
67 Μέση Μέγιστη Σχετική Υγρασία
68 Μέση Θερμοκρασία Υγρού Twet
69 Μικρότερη Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία Υγρού Twet
70 Μέση Τάση Ατμών (hPa)
71 Μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Τάση Ατμών
72 Μικρότερη Μέση Ημερήσια Τάση Ατμών
73 Μέσος Δείκτης Δυσφορίας DI
74 Μεγαλύτερος Μέσος Ημερήσιος Δείκτης Δυσφορίας DI
75 Μικρότερος Μέσος Ημερήσιος Δείκτης Δυσφορίας DI
Εξάτμιση
76 Εξάτμιση PAN
77 Μέγιστη Εξάτμιση PAN (24ώρου)
78 Ελάχιστη Εξάτμιση PAN (24ώρου)
79 Μέση Εξάτμιση PICHE (12ώρου 06-18UTC)
Μέγιστη Εξάτμιση PICHE (12ώρου 06-18UTC)
80 Ελάχιστη Εξάτμιση PICHE (12ώρου 06-18UTC)
81 Εξάτμιση PICHE
82 Μέγιστη Εξάτμιση PICHE (24ώρου 06-06UTC)
83 Ελάχιστη Εξάτμιση PICHE (24ώρου 06-06UTC)
84 Penman-Monteith εξατμισοδιαπνοή (FAO)
Βαθμοημέρες
85 Βαθμοημέρες Ανάπτυξης για 5oC
86 Βαθμοημέρες Ανάπτυξης για 10oC