ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Β. Ημερήσιες τιμές
1 Μέση θερμοκρασία
2 Μέγιστη θερμοκρασία
3 Ελάχιστη θερμοκρασία
4 Μέση Θερμοκρασία Υγρού
5 Ύψος υετού (18UTC- 18UTC)
6 Πίεση (MSL)
7 Ηλιοφάνεια
8 Μέση σχετική Υγρασία
9 Μέσος δείκτης Δυσφορίας (DI)
10 Εξατμισοδιαπνοή Penman Monteith
11 Μέση ταχύτητα ανέμου
12 Μέση ολική νέφωση
13 Μέση νέφωση χαμηλών νεφών
14 Μέση τάση ατμών
15 Ακτινοβολία
16 Μέση θερμοκρασία εδάφους στα 2cm
17 Μέση θερμοκρασία εδάφους στα 5cm
18 Μέση θερμοκρασία εδάφους στα 10cm
19 Μέση θερμοκρασία εδάφους στα 20cm
20 Μέση θερμοκρασία εδάφους στα 50
21 Μέση θερμοκρασία εδάφους στα 100cm